Galjonsbilden 22ǀ32

Föreningen har två fastigheter. Den ena fastigheten har beteckningen Galjonsbilden 22 och består av flera byggnader. Den andra fastigheten har beteckningen Galjonsbilden 32 och består av en byggnad. Fastigheterna ligger i Stockholms kommun.

Nyheter

  2017-03-15 Föreningen kallar till extrastämma måndagen den 20 mars i Gröndalsskolans matsal.       2017-01-22 Årsstämman 2017 planeras till 8 maj. ...

Föreningen

Föreningen registrerades 2004 och övertog fastigheterna från tidigare ägare Stiftelsen Olle Engkvist den 1 december 2005. ...

Gröndal

Gröndal är en stadsdel i Liljeholmens stadsdelsområde inom Stockholms kommun. Gröndal började utvecklas som en tidig ...

Trädgård

Till vår förening hör stora yttre områden mellan husen. Dessa används flitigt och är till stor glädje för oss medlemmar. En förutsättning för ...

Kontakt & Felanmälan

Här finns information om vart man ska vända sig för att anmäla fel samt kontaktuppgifter till styrelsen. Föreningen har uppdragit ...

Filmen om Gröndal

Från SVT arkiv kommer detta SF-reportage kring ett intressant samhällsbygge. Arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius skapade ...