Styrelse

DSC_2854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens adress

Jungmansgränd 2, 117 67 Stockholm
Mailadress: styrelsen@galjonsbilden.se

Styrelsens sammansättning fr o m årsstämma 2016

Ordförande
Sonja Östlund Gröndalsvägen 56
tel: 070-643 48 63

Vice ordförande
Svante Nilsson Sjöbjörnsvägen 1

Sekreterare
Kristina Hedman Jungmansgränd 4

Kassör
Johan Rydström Jungmansgränd 10

Styrelseledamot
Misa Asp Sjöbjörnsvägen 1

Suppleanter
Ann-Britt Jacobsson Sjöbjörnsvägen 9
Niclas Rolander Sjöbjörnsvägen 1
Christina Legnerud Jungmansgränd 2