Grannsamverkan


terras1Föreningen startade Grannsamverkan i december 2012. Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende och polisen för att minska brott och störningar i bostadsområden och därmed få ökad trivsel och trygghet.

Grannsamverkan organiseras så att ett huvudkontaktombud utses och håller kontakten med polisen. Utöver det utses kontaktombud för mindre enheter. Kontaktombuden är länken mellan de boende och huvudkontaktombudet.

Läs mer på: www.samverkanmotbrott.se