Styrelse


Föreningens adress

Jungmansgränd 2, 117 67 Stockholm
Mailadress: styrelsen@galjonsbilden.se

Styrelsens sammansättning fr o m årsstämma 2017

Ordförande
Sonja Östlund Gröndalsvägen 56
tel: 070-643 48 63

Vice ordförande
Svante Nilsson Sjöbjörnsvägen 1

Sekreterare
Gunilla Elam Gröndalsvägen 48

Kassör
Johan Rydström Jungmansgränd 10

Styrelseledamot
Misa Asp Sjöbjörnsvägen 1

Suppleanter
Leif Persson Sjöbjörnsvägen 1
Emma Aglert Jungmansgränd 14
Christina Legnerud Jungmansgränd 2