Gröndals historia


1956_300x220Egendomen Gröndal (även kallad Stora Gröndal då ett till Gröndal, Lilla Gröndal kallad, fanns
nära Skanstull på Enskede gårds ägor) hörde tidigare till Hägerstens gård, men friköptes 1779. Det kom därefter att främst nyttjas som sommarnöje. Inom den nuvarande stadsdelens gränser fanns vid den tiden ytterligare sommarnöjen, exemplevis Fågelsången och Ekensberg. Efter Västra Stambanan och Liljeholmens stations tillkomst på 1860-talet förändrades emellertid områdets karaktär. Industrier började anläggas, exempelvis Ekensbergs Varv vilket startade 1873. Fler industrier växte fram, bland annat en svavelsyrefabrik och snickerifabrik. År 1898 ingick Gröndal i det nybildade Liljeholmens municipalsamhälle. Samma år såldes egendomen Gröndal till Gröndals tomt och byggnads AB. Tomtförsäljning i större skala började dock inte förrän 1904. Från 1908 kom Stockholms södra tomt AB att leda denna exploatering. Gröndal uppgick tillsammans med Liljeholmens municipalsamhälle och Brännkyrka kommun i Stockholms stad 1913.

1926 blev Gröndal en stadsdel i Stockholms stad, men namnet var dock Ekensberg fram till 1934; stadsdelens gränser ändrades också då.

Under 1940-talet blev Gröndal känd genom den sanering av industrier och bristfälliga bostäder som byggmästare Olle Engkvist lät genomföra. I dess plats uppfördes bl.a. de berömda stjärnhusen ritade av Backström och Reinius. En del av fabrikerna kom dock att ligga kvar och nya tillkom även, exempelvis en industribyggad för LM Ericsson. Under 1970-talet var emellertid industriernas tid i Gröndal helt förbi. Ekensbergs Varv nedlades 1972 och området bebyggdes under 1980-talet med bostäder.