Arkitekterna


arkitekter1_200x147Sven Backström föddes i Havdhem på Gotland 1903. Han tog arkitektexamen vid KTH 1929 och gjorde studieresor till Bauhaus i Tyskland, Italien, Moskva, London och Spanien. Som nybliven arkitekt var han bl. a. anställd vid KF:s arkitektkontor, hos Le Corbusier, Hakon Ahlberg och Erik Lallerstedt innan han startade egen verksamhet tillsammans med Leif Renius.

Reinius var född i Stockholm 1907. Under sin studietid på KTH praktiserade han bl. a. hos Carl Milles. Han gjorde studieresor till Italien Frankrike,Tyskland och USA. De två vännerna ledde gemensamt sitt kontor och arbetade vid samma bord, mittemot varandra fram till 1980. Backström avled 1992 och Reinius 1995.

Backström & Reinius intog en ledande position i 1940-talets svenska arkitektur med bostadsbyggandet som en central uppgift. Deras första gemensamma projekt blev bostäder i kvarteret Tegelslagaren på Söder. De röda tegelfasaderna med burspråk i teak betonar form och material i kontrast till de då rådande funktionalistiska idealen med slätputsade fasader och långa fönsterband.

OlleEngkvist_150x150Med Tegelslagaren inleddes samarbetet med byggmästaren Olle Engkvist som resulterade i
många efterföljande projekt. I Gröndal utvecklade arkitekterna på 1940-talet en ny planform, stjärnhusen och uppförde ett terrasshus och punkthus.
Målet var att skapa goda bostadsmiljöer till rimliga kostnader. Lägenhetsplanerna på små ytor är geniala, eleganta och trivsamma, den yttre gestaltningen präglas av omsorg om detaljerna och en kraftig färgskala, de genomarbetade uterummen bildar tillsammans en miljö som tillhör något av det bästa i svenskt bostadsbyggande.

Backström & Reinius har också ritat flera kollektivhus, Smaragden på Kungsklippan och Elvingegården i Alvik båda för ensamstående kvinnor samt Nockeby familjehotell från 1950-talets början. Stockholms första punkthusområde Danviksklippan med sin karaktäristiska silhuett kom till 1945. De nio 8-10 våningar höga husen med toppiga tak och olika fasadkulörer placerades i en ring på klippan och stor vikt lades vid den yttre planeringen som gjordes av Walter Bauer.

Under 1950-talet kom kontoret att syssla med allt större uppgifter. I Vällingby centrum arbetade de med planering och ritade bl.a. medborgarhuset Trappan och biografen Fontänen samt affärshus och ungdomsgård. Arkitekterna stod också för radhus åt Vattenfallsstyrelsen. Kontoret planerade Farsta Centrum och ritade samtliga varuhus kring torget, en mycket tidstypisk och särpräglad skapelse. I Farsta ritade de också bostäder bl.a. i intilliggande höghus. I Stockholms innerstad har kontoret arbetat med flera välkända byggnader som femte höghuset vid Sergels torg, Åhléns City och PK-huset. På 1970-talet ritade de pensionärshem i Nockeby, Pauvres Honteux och som sista projekt 1981 en sjukavdelning till samma anläggning.

Backström & Reinius tog fasta på det funktionella i bostadsplaneringen och med rumslighet och ljusföring somledord skapades praktiska, ljusa och trivsamma lägenheter på små ytor. Formspråket präglas av stark gestaltningsvilja, omsorg om detaljerna och färgen och materialens betydelse. De säger själva ”Vi har alltid sett arkitekturen som en konst, där det gäller att söka efter logiska naturliga lösningar; att hitta kärnan i varje byggnadsuppgift och ge denna ett poetiskt, gärna lätt och lekfullt uttryck”.

Källa: Stadsmuseum (Med reservation för felaktigheter)

Lämna ett svar