Filmen om Gröndal


Från SVT arkiv kommer detta SF-reportage kring ett intressant samhällsbygge. Arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius skapade den nya stadsdelen vars mark köptes av byggmästare Olle Engkvist. Speaker Nils Jerring.