Fastighetsskötsel och Ekonomisk förvaltning


Fastighetsskötsel
Föreningen har uppdragit åt Driftia Förvaltning AB att sköta
föreningen fastigheter.

Adress
Driftia Förvaltning AB
Box 47143
100 74 Stockholm
www.driftia.se

Ekonomisk förvaltning
Föreningen har uppdragit åt Agenta förvaltning att sköta den ekonomiska
förvaltningen av 
fastigheterna.

Adress
Brf Galjonsbilden 22/32
c/o Agenta förvaltning
Box 84
831 21 Östersund
www.agentaforvaltning.se