Trädgård


tradgard2_300x430Till vår förening hör stora yttre områden mellan husen. Dessa används flitigt och är till stor glädje för oss medlemmar. En förutsättning för trivseln är att vi alla använder dessa med stor varsamhet.

På de gemensamma utrymmena utomhus är det tillåtet att grilla om detta sköts på ett ansvars- och hänsynsfullt sätt. De områden som är tillåtna är gräsytan utanför nedgången till tvättstugan på Jungmansgränd, gräsytan mellan Jungmansgränd 2 och radhusen samt gräsytan bakom Sjöbjörnsvägen 7-9.

Gräs- och häckklippning samt lövupptagning, sköts av trädgårdsföretaget Mark & Landskapsteknik (MLT).

All övrig trädgårdsskötsel sköta av ett antal eldsjälar som vårdar och värnar om våra planteringar. De gör ett fantastiskt jobb och tar gärna emot fler intresserade. Är du intresserad anmäl Ditt intresse till styrelsen.

Snöröjning och sandupptagning sköts av extern entreprenör, Lestra AB.

Utöver de gemensamma ytorna har både radhus och terrasslägenheter egna trädgårdsytor. För dessa har föreningen tagit fram speciella regler som måste efterlevas så att våra hus inte blir förstörda. Under våren och sommaren 2014 har ett stort projekt pågått att anpassa rätt växtlighet till dess känsliga ekosystem. För detta tog föreningen hjälp av trädgårdsmästare från Zetas Trädgårdar. Se Zetas inspirationstankar samt förslag på växter för de olika miljöerna i menyn till vänster.

Du kan läsa mer om projektet samt regelverket för det som framöver gäller avseende trädgårdarna på våra medlemssidor.