Gröndal


terrass1_600x174Gröndal är en stadsdel i Liljeholmens stadsdelsområde inom Stockholms kommun. Gröndal började utvecklas som en tidig arbetar- och fabriksförstad i samband med Västra stambanans utbyggnad förbi Liljeholmen på 1860-talet. Området ingick från 1898 i Liljeholmens municipalsamhälle inom Brännkyrka kommun, vilken 1913 med Stockholms stad. Stadsdelen, som under åren 1926-1934 hette Ekensberg, har fått sitt nuvarande namn efter egendomen Gröndal. Under 1940-talet blev stadsdelen känd genom de stjärnhus, ritade av arkitektfirman Backström och Reinius, som uppfördes av byggmästare Olle Engkvist.

Idag består Gröndal av arkitektur från olika epoker med en genuin känsla av småstad. Närheten till sjön Trekanten och Vinterviken ger rika möjligheter till rekreation, hundpromenader och motion. Sportfisket i Trekanten är populärt och sommartid hägrar badplatsen för småbarnsfamiljerna. Vintertid tas Trekanten över av skridskoåkarna som glider fram på den plogade rundbanan. Vinterviken är vackert året om med kaféer och trädgårdsodlingar.

I Gröndals centrum finns matbutik och närservice som apotek, vårdcentral, frisörer och tandläkare. För den kulturintresserade finns biblioteket och den närliggande Färgfabriken med utställningar och andra kulturevenemang. Den nyligen ombyggda Sannadalsparken erbjuder sysselsättning för både stora och små barn med sandlåda, klätterställningar, gungor, plaskdamm, skateboardbana och ett nybyggt hus för ungdomarna.

Tvärbanan går genom Gröndal och erbjuder snabb tillgång till shopping och service i Liljeholmen. På några minuter når man dessutom T-banans röda och gröna linjer via Tvärbanan.

Historia

Gröndal (även kallad Stora Gröndal då ett till Gröndal, Lilla Gröndal kallad, fanns nära Skanstull på Enskede gårds ägor) hörde tidigare till Hägerstens gård, men friköptes 1779. Det kom därefter att främst nyttjas som sommarnöje. Inom den nuvarande stadsdelens gränser fanns vid den tiden ytterligare sommarnöjen, exemplevis Fågelsången och Ekensberg. Efter Västra Stambanan och Liljeholmens stations tillkomst på 1860-talet förändrades emellertid områdets karaktär. Industrier började anläggas, exempelvis Ekensbergs Varv vilket startade 1873. Fler industrier växte fram, bland annat en svavelsyrefabrik och snickerifabrik. År 1898 ingick Gröndal i det nybildade Liljeholmens municipalsamhälle. Samma år såldes egendomen Gröndal till Gröndals tomt och byggnads AB. Tomtförsäljning i större skala började dock inte förrän 1904. Från 1908 kom Stockholms södra tomt AB att leda denna exploatering. Gröndal uppgick tillsammans med Liljeholmens municipalsamhälle och Brännkyrka kommun i Stockholms stad 1913.

1926 blev Gröndal en stadsdel i Stockholms stad, men namnet var dock Ekensberg fram till 1934; stadsdelens gränser ändrades också då.

Under 1940-talet blev Gröndal känd genom den sanering av industrier och bristfälliga bostäder som byggmästare Olle Engkvist lät genomföra. I dess plats uppfördes bl.a. de berömda stjärnhusen ritade av Backström och Reinius. En del av fabrikerna kom dock att ligga kvar och nya tillkom även, exempelvis en industribyggad för LM Ericsson. Under 1970-talet var emellertid industriernas tid i Gröndal helt förbi. Ekensbergs Varv nedlades 1972 och området bebyggdes under 1980-talet med bostäder.