Sotning av öppna spisar


I föreningen finns totalt 18 st öppna spisar. Dessa behöver med jämna mellanrum sotas och rökgångar brandskyddsbesiktigas enligt brandmyndighetens tidsintervaller. Vart tredje år sker sotning och vart sjätte år sker brandskyddsbesiktningen. Just i år sammanfaller dessa besiktningar.

Den 9 december sotades och besiktigades halva beståndet och blev godkänt. När resten av beståndet på Sjöbjörnsvägen 7-9 skulle besiktigas var det dessvärre tvunget att avbrytas eftersom det inte gick att sota flera av de öppna spisarna då de av olika anledningar inte kunde kommas åt. För att komma åt rökgångarna på vinden behövdes det tillgång till vindsförråden vilket inte hade upplysts om och därför inte var tillgängligt. Ett omtag måste ske och kommer nu att ske i mellandagarna mellan jul och nyår.

Nytt datum för sotning och brandskyddskontroll är 28-29 december 2021.

,