Etikett: nyheter

  • Senaste nytt från BRF Galjonsbilden 22/32

    Här kommer en kort uppdatering! The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog

  • Stamspolning

    Lite mera text om stamspolningen

  • Sotning av öppna spisar

    I föreningen finns totalt 18 st öppna spisar. Dessa behöver med jämna mellanrum sotas och rökgångar brandskyddsbesiktigas enligt brandmyndighetens tidsintervaller. Vart tredje år sker sotning och vart sjätte år sker brandskyddsbesiktningen. Just i år sammanfaller dessa besiktningar. Den 9 december sotades och besiktigades halva beståndet och blev godkänt. När resten av beståndet på Sjöbjörnsvägen 7-9 skulle…